پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهكار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

مطالب دیگر:
📎مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش رضایت زناشویی واهمیت خانواده (فصل 2)📎مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش توفیق در تجارت وهوش های چند گانه (فصل 2)📎مطالعات و رساله معماري طراحی موزه فرهنگ ایرانی📎مطالعات و رساله معماري طراحی موزه لباس ایرانی📎مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و مدل های جهت گیری هدف پیشرفت (فصل 2)📎مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم حضور ذهن و مکانیسم های آن (فصل 2)📎مطالعات و رساله معماري طراحی موزه مد و لباس📎دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش دیدگاها و نظریات موانع خلاقیت (فصل 2)📎مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و تعاریف خلاقیت سازمانی (فصل 2)📎مطالعات و رساله معماري طراحی استخر سرپوشیده📎مطالعات و رساله معماري طراحی موزه نور📎مطالعات و رساله معماري طراحی موزه هنرهای تجسمی📎مطالعات و رساله معماري طراحی موزه هوا فضا📎مطالعات و رساله معماري طراحی نمایشگاه و فروشگاه شهر کتاب📎مطالعات و رساله معماري طراحی هتل ۵ ستاره📎مطالعات و رساله معماري طراحی واتر اسپورت(مجموعه ورزش های آبی،واترپلو،غواصی)📎مطالعات و رساله معماري طراحی ورزشگاه (برای بسکتبال و فوتسال)📎مطالعات و رساله معماري طراحي نيروگاه بادي📎ادبیات نظری تحقیق تعاریف و دیدگاه های خودناتوان سازی (فصل دوم پایان نامه)📎مطالعات و رساله معماري طراحي ويلا
مجازت جایگزین ، کودکان بزهکار ، حقوق جزا و جرم شناسی ، اسناد بین المللی|41012309|fiy
هم اکنون فایل با مشخصه ی پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهكار و تطبیق آن با اسناد بین المللی وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

صفحه

عنوان

مقدمه

1 – طرح مساله

2- تحقیقات و مطالعات قبلی

3- ضرورت تحقیق

4- فرضیه ها

5- روش تحقیق

6- طرح كلی تحقیق و روش طرح مطالب

كلیات:

الف – سیر تاریخی مجازات اطفال

1 – دوره باستان و میانه

2- دوره معاصر

3- دوره باستان و پس از آن در ایران

ب – مفاهیم ، واقعیتها و ضرورتها

1- طفل و مسئوولیت كیفری

2- بزهكاری اطفال و طفل بزهكار


3- علل بزهكاری

4- اهمیت بزهكاری

ج – هدف از مجازات اطفال

د – اصول مورد تاكید در تعیین مجازات اطفال

1- تناسب جرم و مجازات

2- تفرید مجازات

3- لزوم تفسیر كودك مدارانه قوانین جزایی

4- ضرورت دوری از برچسب زنی

5- توجه به حق مشاركت طفل در تعیین سرنوشت خویش

هـ - مجازاتهای جایگزین حبس

1- فلسفه پیدایش

2- تاریخچه و مفهوم

3- فواید و شرایط

4- انواع

5- زمینه های اجرا


بخش اول – جایگزینها به عنوان مجازات اصلی

فصل اول– سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیب

گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف

گفتار دوم – حقوق كیفری ایران

گفتار سوم – اسناد بین المللی

فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد

گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف

گفتار دوم – مزایا و معایب

گفتار سوم – حقوق كیفری ایران

گفتار چهارم – اسناد بین المللی

فصل سوم – مجازاتهای شفاهی

فصل چهارم – الزام به شركت در كلاسهای آموزشی و
حرفه ای

گفتار اول – حقوق كیفری ایران

گفتار دوم – اسناد بین المللی


فصل پنجم – حكم حضور در مركز مراقبت

فصل ششم – سازش با مجنی علیه وجبران ضررو زیان وی

فصل هفتم – خدمات عام المنفعه

گفتار اول – تاریخچه

گفتار دوم – ماهیت

گفتار سوم- شرایط و الزامات

گفتارچهارم – مزایا و معایب

گفتار پنجم – حقوق كیفری ایران

گفتارششم – اسناد بین المللی

فصل هشتم – مراقبت با دستگاه الكترونیك

فصل نهم – محرومیتها و ممنوعیتهای اجتماعی و حقوقی

گفتاراول – ماهیت ، شرایط و اهداف

گفتار دوم – مزایا و معایب

گفتار سوم – حقوق كیفری ایران

گفتارچهارم – اسناد بین المللی

فصل دهم – جزای نقدی

گفتاراول – تاریخچه


گفتاردوم – مفهوم و اوصاف

گفتارسوم – انواع

مبحث اول – جزای نقدی ثابت

مبحث دوم – جزای نقدی نسبی

مبحث سوم – جزای نقدی روزانه

گفتار چهارم – مزایا و معایب

گفتار پنجم – حقوق كیفری ایران

گفتارششم – اسناد بین المللی

بخش دوم – جایگزینهادر مرحله اجرای حبس

فصل اول – نظام نیمه آزادی

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

گفتار دوم – مزایا و معایب

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

گفتار چهارم – حقوق كیفری ایران

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

فصل دوم – استفاده از زندانهای باز

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا


گفتار دوم – مزایا و معایب

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

گفتارچهارم – حقوق كیفری ایران

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

فصل سوم – كیفرهای پایان هفته ای

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

گفتار دوم – مزایا و معایب

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

گفتارچهارم – حقوق كیفری ایران

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

فصل چهارم – حبس در منزل

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

گفتار دوم – مزایا و معایب

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

گفتارچهارم – حقوق كیفری ایران

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

فصل پنجم – تعلیق


گفتار اول – تعریف و فلسفه

گفتار دوم – انواع

گفتار سوم – مزایا و معایب

گفتار چهارم – حقوق جزای اسلامی

گفتار پنجم – حقوق كیفری ایران

مبحث اول – سابقه تاریخی

مبحث دوم – شرایط

مبحث سوم – آثار

مبحث چهارم – وظایف مقام قضایی

مبحث پنجم – فسخ

گفتار ششم – اسناد بین المللی

فصل ششم – آزادی مشروط

گفتار اول – تعریف و فلسفه

گفتار دوم – تاریخچه

گفتار سوم – مزایا و معایب

گفتارچهارم – حقوق جزای اسلامی

گفتار پنجم – حقوق كیفری ایران


مبحث اول- سابقه تاریخی

مبحث دوم- شرایط

مبحث سوم- آثار

گفتار ششم – اسناد بین المللی

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پیوستها

نه

چكیده انگلیسی